kumooc008
การเรียนรู้การวิ่งขั้นพื้นฐาน

นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม, นายนักรบ เทียนปัญจะ

4.8
(24)

การวิ่ง นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะทั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นกิจกรรมที่ทำได้ในหลายสถานที่ ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เช่น เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ช่วยควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา
รายวิชา การเรียนรู้การวิ่งขั้นพื้นฐาน

แนะนำวิชา

               แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์
               แนะนำกิจกรรมและเกณฑ์การผ่านรายวิชา
               Pre-test : วัดผลความรู้ก่อนเรียน

บทที่ 1:  ความสำคัญของการความสำคัญของการยืดเหยียด

              1.1 ความสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
              1.2 ข้อควรระวังของการยืดเหยียด
              1.3 ผลเสียของการไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกาย

บทที่ 2:   การดริล

              2.1 องค์ประกอบของการดริล
              2.2 สิ่งที่เน้นในการดริล

บทที่ 3:  บอดี้เวท

              3.1 รูปแบบของการทำบอดี้เวท
              3.2 ข้อดีของการทำบอดี้เวท
              3.3 จำนวนครั้งในการทำแต่ละท่า

บทที่ 4:  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิ่ง

             4.1 บอกถึงความสำคัญของการวิ่ง
             4.2 บอกถึงประโยชน์การวิ่งได้อย่างน้อย 3 ข้อ

บทที่ 5:  การแนะนำอุปกรณ์การวิ่ง

             5.1 การเลือกอุปกรณ์ในการวิ่ง
             5.2 ความจำเป็นของอุปกรณ์การวิ่ง

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

             Post-test : วัดผลประมวลความรู้

นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม

นายนักรบ เทียนปัญจะ

4.8

คะแนนหลักสูตร
79%
17%
4%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

19 นาที วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ฟรี

ประกอบด้วย

19 นาที วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...