คำอธิบายหลักสูตร
การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation เพื่อให้ทราบว่าในชีวิตประจำวันของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กี่ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำลายชั้นบรรยากาศและทำให้โลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล ทำเพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตประจำวันของเรามีการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 1: ผู้เรียนสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation 2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการการคำนวณและเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดปริมาณคาร์บอนรายบุคคล

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation เพื่อให้ทราบว่าในชีวิตประจำวันของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กี่ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

ลงทะเบียนฟรี

20 นาที
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา

รายวิชา การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation

ส่วนที่ 1 ความหมายของคาร์บอนฟุตพริ๊นต์

  • คาร์บอนฟุตพริ๊นต์คืออะไร

ส่วนที่ 2 วิธีดาวโหลด Application : CF Calculator  

  • การดาวโหลด Application : CF Calculator ได้จาก App Store และ Play Store

ส่วนที่ 3 วิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ๊นต์รายบุคคล

  • การใส่ข้อมูลจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
  • การใส่ข้อมูลพลังงานที่ใช้ภายในบ้านโดยใส่ข้อมูลของหลอดไฟ ทีวี เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้าน
  • การใส่ข้อมูลพลังงานที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยว
  • การใส่ข้อมูลการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล จาก Application CF Calculation เพื่อให้ทราบว่าในชีวิตประจำวันของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กี่ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

ลงทะเบียนฟรี

20 นาที
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย