คำอธิบายหลักสูตร
การติดตั้ง PowerPoint 2013 และ โปรแกรมส่วนเสริม Office Mix พร้อมการอัดคลิปด้วยกล้องสำหรับการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใส่คำอธิบายและรูปภาพประกอบในแต่ละสไลด์ได้  และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถผลิตสื่อการสอนได้    รวมถึงแนะนำการนำไฟล์ส่งออกในรูปสื่อวิดีทัศน์ *.mp4, *.wav วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการผลิตสื่อการสอนออนไลน์และประยุกต์ใช้เครื่องมือได้ 2 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมPowerPoint ในการสร้างสไลด์และบันทึกวิดีโอการสอนในระดับพื้นฐานได้  3 : ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้    

การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใครๆก็ทำได้

รายวิชาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

30 นาที
การศึกษาและการฝึกอบรม
นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา
โครงสร้างหลักสูตร
การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใครๆก็ทำได้ 29 นาที
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม 11 นาที
บทที่ 2 การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วย PowerPoint และโปรแกรมส่วนเสริม 11 นาที
บทที่ 3 การส่งออกสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 6 นาที

การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใครๆก็ทำได้

รายวิชาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

30 นาที
การศึกษาและการฝึกอบรม
นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา