20 นาที

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ความเชี่ยวชาญ absoluteABTS assayalpha-mangostinAnthocyaninsantimicrobial activityantioxidant activityAntioxidationAspergillus oryzaebanana peelbioactive compoundBiological ControlbiomassBiosynthesisCajuput treecassavachemical compositioncosmeticDistillati


การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย (Development of Herbal Pain Relief Balm Product)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปิดแนวรุกในด้านส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บาล์ม หรือ ขึ้ผึ้งสมุนไพร (ointments) เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะกึ่งแข็ง ที่ใช้ทาภายนอก ใช้สำหรับทาแก้วปวดเมื่อย และบรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบาล์มสมุนไพรคือ เนื้อเรียบเนียน อ่อนนุ่มเมื่อทา ไม่เปื้อนเสื้อผ้า มีความคงตัว ไม่ระคายผิวหนังหรือเยื่อเมือกบริเวณที่ทา มีการกระจายตัวบนผิวได้ดี ซึมเข้าสู่ผิวได้ดี  การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มที่ด้วยกระบวนการที่ดี  ประกอบด้วย การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร กระบวนการการผลิตที่เหมาะสม และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์    
โครงสร้างหลักสูตร

บทนำ : แนะนำวิชา
          - แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์
          - วัตถุประสงค์รายวิชา และเกณฑ์การผ่านกิจกรรมในรายวิชา

บทที่ 1:  ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.2 ชนิดของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.3 ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร

บทที่ 2 : สมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์ม
         2.1 ชนิดของสมุนไพรที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร  
         2.2 องค์ประกอบของสารในสมุนไพร
         2.3 คุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด

บทที่ 3 : การเตรียมสาร สกัจากสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์ม
         3.1 การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร 
         3.2 การสกัดสมุนไพรนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร 
         3.3 การเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพร

บทที่ 4 : สูตรผลิตภัณฑ์บาล์มสมุไพร
        4.1 สูตรพื้นฐานในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.2 ขั้นตอนการผลิตบาล์มสมุนไพรโดยละเอียด
        4.3 ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.1 สูตรพื้นฐานในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.2 ขั้นตอนการผลิตบาล์มสมุนไพรโดยละเอียด
        4.3 ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการผลิตบาล์มสมุนไพร

บทที่ 5 : การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.1 การควบคุมภาพผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.2 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.1 การควบคุมภาพผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.2 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร

Final Exam : Post-test : วัดผลประมวลความรู้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย (Development of Herbal Pain Relief Balm Product)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปิดแนวรุกในด้านส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์